El terminali kullanımı, sanayileşme süreci ile birlikte üretilen ürün miktarında çok önemli bir artış yaşanmış bunun yanı sıra üretilen ürünlerin depolanması, kaydedilmesi ve bilgilerinin saklanması gereğiyle beraber artmıştır.

          Üretilen ürünlerin üretim aşamasından pazarlamaya ve üreticiye ulaşana kadar her aşamada izlenmesi ve ürüne ait bilgilerin detaylı bir şekilde kaydedilmesi önemli bir kavramdır.

          Gıda alanından inşaat alanına kadar her üretim alanındaki ürünle ilgili bilgileri tek tek el yordamıyla değil de bir barkod okuma sistemi yükletilen küçük el bilgisayarları yoluyla kaydedilmesi artık söz konusudur. 

          Ürünlerin bu şekilde kaydedilmesi hem zaman kaybını ortadan kaldırmakta hem de ürünlere ait bilgilerin detaylı ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlamaktadır. 

          Günümüzde her alanda kullanılan bu barkod okuyucu yeni sistem olarak bilinen el terminali sayesinde ürünler kolaylıkla kaydedilmektedir. 

El Terminalleri Nasıl Kullanılır?

          El Terminali sistemde bulunan bütün ürünleri kaydeden ve depolayan bir tür bilgisayar çeşididir. Terminali okutulan barkodlar direkt terminalin kendi deposuna kaydedildikten sonra ana merkezi aktarılarak asıl veriler orada saklanmaktadır. Ayrıca el terminalindeki bilgiler bir başka el Terminaline kolaylıkla aktarılabilir. 

          El terminalleri için hafıza yöntemini kolaylaştırmayı sağlayan özel işletim sistemleri kullanılmakla beraber günümüzde el terminallerinin kullanım alanlarına yönelik windows dışında farklı işletim sistemleri de kullanılmaktadır. 

El Terminalinin Görevleri

         El terminalleri üretilen her bir ürünün barkodunu okutarak kaydedilmesine ürünle ilgili bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlar. 

          Ayrıca el terminalleri fiyatlandırma konusunda da kolaylık sağlar. Ürünle ilgili güncel fiyatları en doğru şekilde ürünün barkodunu el terminalinde okuyarak öğrenmek mümkündür. 

         Ana merkezden gönderilen fiyat güncellemelerini ürün barkodunu el terminaline ile okutarak kolaylıklar öğrenmek mümkündür. 

El Terminalinin Kullanım Alanları

          Günümüzde birbirinin aynı sayılabilecek fakat farklılaştırılmış binlerce ürün bulunmaktadır. Aynı görevi gören ürünlerin içerisinde bile birçok farklılaştırma bulunarak marka renk model gibi alıştırmalar yapılarak ürün farklılaştırması yapılmıştır.

          Birbirinin aynısı ürünlerde bile en ufak bir farklılığı yakalamak ve bu ürünleri birbirinden ayırmak için kullanılan etiketleme yöntemlerini el Terminali yoluyla ayırmak ve ürünlerin arasındaki farkları görmek mümkündür. 

          Özellikle gıda ve giyim sektöründe birbirinin aynısı sayılabilecek fakat birbirinden farklı on binlerce çeşit ürün bulunmaktadır. Bu nedenle her alanda kullanılabilecek el terminalleri özellikle gıda ve giyim sektöründe daha çok kullanılmaktadır.

           Marketlerde ürünlerin sayılması, depodaki ürün miktarı hakkında bilgilerin kolaylıkla edinilmesi ve her bir markette bulunan ürünün çeşidinin ve sayısının ne olduğunun bilinmesi el terminali yoluyla kolaylıkla saptanabilir.