Ribon, rulo halinde şerit filmlere verilen isimdir. Özellikle termal transfer baskı yönteminde sık sık kullanılmaktadır. 

Bir yüzeyinde koruyucu ve taşıma özelliğine sahip bir katman bulunurken, diğer yüzeyi belirli bir ısı sonunda eriyebilme özelliğine sahip mürekkep barındırmaktadır.

Termal transferler üç bölümden meydana gelmektedir. Ribonun bir katmanında koruyucu tabaka, ikinci katmanında ısıyla sıvı hale gelen mürekkep, orta kısmında ise film tabakası yer almaktadır. 

Ribon Çeşitleri

Ribonlar kendi içerisinde üç farklı çeşide ayrılmaktadır.

Wax Ribon

          Ekonomik bir şekilde termal transfer yapmaya yarayan Wax ribon uygun fiyatıyla çok fazla tercih edilmektedir. Kağıt bazlı etiketlerde baskı uygulaması baskı maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir. 

          Plastik bazlı etiketlerin dışında kendine uygulama alanı bulmaktadır. Kullanım alanları içerisinde raf etiketlemeleri, tekstil ürünleri etiketlemeleri, genel amaçlı etiketlemeler ve kutu etiketlemeleri bulunmaktadır. 

         Çabuk erime özelliğine sahiptir. Bu nedenle düşük ısıda baskı uygulaması gerçekleştirilmektedir.

 Çeşitli uygulamalara karşı diğer ribon çeşitleri kadar dayanıklı bir baskı çeşidi değildir.

Resin Ribon

         Sentetik etiketler için en çok kullanılan baskı yöntemi resin ribonlardır. Ancak fiyatı Wax ribonlara göre çok daha pahalıdır. 

          En dayanıklı ribon çeşitleri arasında yer alan resin ribonlar aşınmaya karşı da dayanıklıdır. Özellikle kimyasal ve yüksek ısıya maruz kalan resin ribon çeşitleri herhangi bir zarara uğramaması nedeniyle baskılamada çok tercih edilen yöntemlerden biridir.  

         Tekstil baskısı esnasında gerçekleştirilen zorlayıcı yıkamalara karşı resin ribonlar çok dayanıklıdır. Özellikle polyester, polimid, polietilen gibi etiketlere baskı yapmak için resin ribonlar kullanılmaktadır. 

        Reçine oranının çok yüksek olduğu resin ribonlar reçine, karbon ve balmumu kullanılarak hazırlanmaktadır. Resin ribonun içerdiğinde reçine oranı %98 iken, balmumu oranı %2 seviyelerindedir. 

Wax Resin Ribon

Wax resin ribon fiyatıyla da diğer ribon çeşitlerinden farklılık göstermektedir. Wax resin ribonların fiyatı wax ribon fiyatının iki katıdır. Ancak fiyat olarak resin ribonlarla karşılaştırıldığında resin ribon fiyatının yarı fiyatı olduğu görülmektedir. 

Barkod yazıcılarda kağıt bazlı etiketlerde genel olarak wax ribon kullanılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda wax resin ribona ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Ribon farkı meydana gelmesinin ana nedeni barkod yazıcıda ki baskı kafası ile doğrudan ilgilidir.

Termal Transfer Ribonlar Nasıl Çalışmaktadır?

Termal transfer ribon uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için katı halde bulunan polyester film üzerinde yer alan mürekkep termal yazıcı kafayla ıslatılır ve sıvı hale getirilir. Ardından etiket yüzeyine geçişi sağlanır ve baskı işlemleri tamamlanır. 

İstenilen mükemmel baskının sağlanabilmesi için hem ribonun hem yazıcının hem de baskı yapılacak olan malzemenin uyumlu olması şarttır. Termal transfer etiketin ribonla baskı alındıktan sonraki ömrü termal etikete göre çok daha uzun sürelidir.

Termal Transfer Baskı Uygulama Alanları

Termal transfer baskı uygulama alanları çeşitlilik göstermektedir. Termal transfer baskı uygulama alanları şu şekildedir:

  • Barkod yazıcılar
  • Grafik sanatlarıyla ilgili alanlar
  • Ambalaj filmi üzerinde gerçekleştirilen baskılar
  • Bilet sistemleriyle ilgili baskılar
  • Plastik kart üzerine gerçekleştirilen baskılar